ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó
honlapjának felhasználói részére

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó (székhely: 5008 Szolnok, Szerb Antal út 43; nyilvántartási szám: 50895595; adószám: 67880933-1-36, e-mail cím: sziraki.bianka@gmail.com; telefonszám: +3630-586-1422) mint a https://decordream.hu/  honlap (a továbbiakban Honlap), a Facebook oldala (https://www.facebook.com/decordreamweddingbox/) és Instagram oldala (https://www.instagram.com/_decordream_/) résztulajdonosa, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR“) alapján a jelen dokumentummal tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 

A Honlappal kapcsolatos adatkezelés

1. A Honlapon megadott, a Honlap által kezelt személyes adatainak adatkezelője

A Honlap látogatói személyes adatainak (így az Ön személyes adatainak is) az adatkezelője általánosságban Sziráki Bianka egyéni vállalkozó A Honlap azonban tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Honlap csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak semmilyen felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

 

2. A Honlapon történő adatkezelés

2.1 A Honlapon az Ön által megadott legtöbb személyes adatot abból a célból kezeljük, hogy az Ön ajánlatkérésére a megfelelő ajánlatot megadhassuk, távollévők közötti szerződést köthessünk és a megrendelt terméket kiszállítathassuk. Továbbá a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás esetén az adatkezelés célja a hírlevelek kiküldése, egyéb reklám üzenetek kiküldése.

A fenti céllal és alapon különösen az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: neve, e-mail címe, telefonszám, esküvő dátuma, szállítási és számlázási címe.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatokhoz csak az Adatkezelő és Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, az adatokat elzárva, jelszóval és fizikai úton védett szerveren tárolják, lehetetlenné téve illetéktelen személyeknek az adatokhoz való hozzáférést.

Az adatkezelés időtartama a Szerződés megszűnésétől számított öt év, tekintettel arra, hogy a Szerződés megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon.

Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

2.2 Weboldal használat szokáselemzés

Ezen adatkezelés célja a Honlap látogatóinak és tevékenységük naplózása, a Honlap hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése. Az adatkezelés jogalapja Sziráki Bianka egyéni vállalkozó jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a Honlap látogatóinak szokásait.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail, telefonszám, születési idő, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je.

2.3     Cookie-k

A Honlap megtekintése során a minél inkább testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlap látogatójának számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el a rendszer, amelyet a későbbi látogatás során olvas vissza. Ilyen módon a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie-k a Honlap látogatójának személye azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a Honlap működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

2.3.1 Munkamenet (session) cookie: Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. A session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek.

2.3.2 Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát, hogy a szolgáltató a felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el, a Honlap látogatójáról ugyanis meg tudja állapítani, hogy korábban látogatta-e a Honlapot, így téve könnyebbé a Honlapra való visszatérést újabb bejelentkezés nélkül. Az adatokat  Sziráki Bianka egyéni vállalkozó nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa.

A cookie-k használatának jogalapja minden esetben a Honlap látogatójának hozzájárulása.

2.4 Honlap látogatás statisztika

A Honlap látogatóinak tevékenységét a Google Analytics felhasználásával naplózzuk. A kezelésre kerülő adatok: Honlap megtekintésének adatai, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je.

A Honlap látogatás statisztika jogalapja minden esetben a Honlap látogatójának hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je.

Az adatkezelés időtartama: a látogatás rögzítése után 26 hónap.

Az adatok továbbításának címzettje: Google Inc., Mountain View, California, USA.

2.5 Honlap látogatás naplózása

A Honlap üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a Honlap üzemeltetésének biztonságosabbá tételéhez, az esetleges üzemzavarok okának kiderítéséhez, a kezelt adatok biztonságának megőrzéséhez fűződő jogos érdek. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal URL-je.

A Honlap látogatási naplóját a Honlap működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg 26 hónap.

 

3. A Facebook és Instagram oldalakon történő adatkezelés

3.1 Sziráki Bianka egyéni vállalkozó a https://www.facebook.com/decordreamweddingbox/ URL cím alatt Facebook oldalt, a (https://www.instagram.com/_decordream_/)  URL cím alatt Instagram oldalt üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, promóciókat szervez és bonyolít le, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). Mind a Facebook, mind pedig az Instagram oldalak adatokat gyűjtenek, elemeznek és aggregált módon jelenítik meg, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

A Facebook és Instagram oldallal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok tekintetében  Sziráki Bianka egyéni vállalkozó és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel Sziráki Bianka egyéni vállalkozó és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Sziráki Bianka egyéni vállalkozó és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

3.2 A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

(i) A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést Sziráki Bianka egyéni vállalkozó nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

(ii) A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

(iii) A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra Sziráki Bianka egyéni vállalkozó nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett  Sziráki Bianka egyéni vállalkozóhoz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, Sziráki Bianka egyéni vállalkozó azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

(iv) A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

3.3 Sziráki Bianka egyéni vállalkozó felelőssége és kötelezettségei:

(i) Sziráki Bianka egyéni vállalkozó köteles biztosítani a megfelelő jogalapot az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.

(ii) Sziráki Bianka egyéni vállalkozó köteles megjelölni magát, mint adatkezelőt a Facebook Oldalon.

(iii) Sziráki Bianka egyéni vállalkozó nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, Sziráki Bianka egyéni vállalkozó csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

3.4 Sziráki Bianka egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja a Facebook és Instagram oldalának látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait a Sziráki Bianka egyéni vállalkozó az alábbi jogalapon kezeli:

(i) A like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma;

(ii) A postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook vagy Instagram tartalmat;

(iii) Az oldalak látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, a Honlapról hányszor jöttek a Facebook vagy Instagram oldalra;

(iv) A videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon;

(v) Az oldalak látogatóival kapcsolatban: a like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban.

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó tekintetében a fenti adatok adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook vagy Instagram profiljában lehetséges.

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó. kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

 

4. Az Ön személyes adatainak címzettjei (illetve a címzettek kategóriái), adattovábbítás

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó az alábbi néhány eset kivételével nem továbbítja az Ön személyes adatait:

4.1 Személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan harmadik fél részére, akik adatkezelést, illetve adatfeldolgozást végeznek, pl.: külső IT-s cég, Google, könyvelő. Ezen partnereink az Ön személyes adatait kizárólag Sziráki Bianka egyéni vállalkozó által meghatározott célokra használhatják fel. 

A  személyes adatai továbbításra kerülnek a megrendelt termék szállításának érdekében ASAP HUNGÁRIA KFT., A GLS HUNGARY KFT. szerződött partnere részére. (székhely: 1239 BUDAPEST, Ócsai út 1-3., cégjegyzékszám:01 09 686328, adószám: 11979999243)

 

Adatfeldolgozó továbbá: 

Szolnoki-Tóth Adrienn egyéni vállalkozó (székhely: 5000 Szolnok Réz utca 14. ; elérhetőség: adrienntoth8@gmail.com)

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Tartalék telefon: +36 1 412 3448

FAX: +36 1 700 2254

Email: info@mhosting.hu

 

Személyes adatai kezelése kapcsán az adatfeldolgozónak minősülő partnereinkkel, amennyiben jogszabály azt előírja, adatfeldolgozási szerződést kötünk és minden ilyen esetben olyan szerződéses kikötést alkalmazunk, amelyeket az Általános Adatvédelmi Rendelet előír ahhoz, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet által megkövetelt garanciákat partnereink is biztosítsák.

 

5. Az Ön jogai a személyes adataival kapcsolatban

5.1 Hozzáférés a személyes adatokhoz: Ön bármikor jogosult arra, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozótól kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

5.2 Kezelt adatok helyesbítése: Ön bármikor jogosult arra, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozótól kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatai helyesbítését.

5.3 Kezelt adatok törlése (“elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozótól kérelmezze a személyes adatai törlését, olyan esetben, amikor a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és nincs más jogalapja az adatkezelésnek; vagy bizonyos esetekben, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; vagy ha az adatokat jogellenesen kezelték; vagy amennyiben a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó felhívja az Ön figyelmét azonban, hogy az adatvédelmi jogszabályok bizonyos esetekben előírják vagy lehetővé teszik az adatoknak a Sziráki Bianka egyéni vállalkozó általi további kezelését az adatkezelés törlésére vonatkozó kérelem esetén is. 

5.4 Kezelt adatok korlátozása: Ön bármikor jogosult arra, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozó az Ön kérésére korlátozza az Ön személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(i) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozó ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); 

(ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(iii) Sziráki Bianka egyéni vállalkozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

(iv) Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

5.5 Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által Sziráki Bianka egyéni vállalkozó rendelkezésére bocsátott, a jogszabályban meghatározott típusú személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Sziráki Bianka egyéni vállalkozó.

5.6 Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben a személyes adatszolgáltatás Sziráki Bianka egyéni vállalkozó vagy harmadik fél jogos érdekén alapul, úgy Ön a fenti jogain túl tiltakozhat is az ilyen személyes adatai kezelése ellen. Ilyen esetben ugyanakkor, ha Sziráki Bianka egyéni vállalkozó bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, úgy az Ön személyes adatait tovább kezelheti.

5.7 Ön bármikor jogosult arra, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozó adatkezelése kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) címzett panaszt nyújtson be, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint bírósághoz forduljon

5.8 A fentiek során részletezett, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, hátrányos következmények nélkül visszavonja. 

Visszavonását írásban, postai úton, a Sziráki Bianka egyéni vállalkozó székhelyére  küldött levelében teheti meg.

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó felhívja azonban a figyelmét, hogy bizonyos esetekben a jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, hogy Sziráki Bianka egyéni vállalkozó. a visszavonás ellenére tovább kezelje az Ön személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti továbbá a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.9 Sziráki Bianka egyéni vállalkozóval, mint adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

Sziráki Bianka egyéni vállalkozó
5008 Szolnok, Szerb Antal út 43.
Telefon: +3630-586-1422
E-mail cím: sziraki.bianka@gmail.com

 

  1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A Sziráki Bianka egyéni vállalkozó felhívja az Ön figyelmét továbbá, hogy az irányadó jogszabályok változása esetén vagy a Sziráki Bianka egyéni vállalkozó adatkezelési politikáját érintő változások esetén a Sziráki Bianka egyéni vállalkozó a jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatja.

Használatban lévő sütik listája